Využívame použité krabice

Prišiel vám strom v krabici? 

Našou snahou pri podnikaní je čo najviac zapojiť lokálne zdroje a suroviny, aby sme pomohli zmierniť dopad nášho fungovania na životné prostredie. Tento prístup najlepšie vidieť pri našom spôsobe zasielania stromov. 

Krabice, ktoré dostali druhú šancu

Od lokálnych obchodníkov získavame krabice a obaly, ktoré dokážu ešte spĺňať štandardy pre ochranu zaslaného tovaru. Týmto spôsobom znižujeme tvorenie odpadu a potrebu pílenia nových stromov, z ktorých by neskôr museli vzniknúť krabice. Za každých 59kg kartónu, ktorý takýmto štýlom získame sme zachránili 1 dospelý strom. 

1 strom = 59kg kartónu

Aby ste po vybalení stromu mali čo najmenej nerecyklovateľného materiálu, odstránili sme všetky plastové výplne a obaly v našich baleniach. 

Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšiť tento svet.krabbice