Ako zasadiť strom

 Súhrn článku

Výkopová jama: 2x tak široká ako pôvodný koreňový bal. Hĺbka jamy podľa pôvodného balu.
Zálievka: 1 zavlažovacia dávka 100 -120% objemu koreňového balu.
Mulčovanie: Zasypať povrch zeme kôrou alebo štiepkou
Hnojenie: Pomaly rozpustné hnojivá


Výkopová jama: minim. 2x tak široká ako je pôvodný koreňový bal stromu. Spodok jamy mierne prekypriť. Steny výsadbovej jamy sa rozrušia tak, aby nepôsobili ako nepriestupná prekážka pre korene. Dno výsadbovej jamy nesmie byť hladké a zhutnené, treba ho narušiť.

Na pôdach s vyšším obsahu ílu sa z uvedeného dôvodu neodporúča použiť na hĺbenie jám vrták.
Hĺbka jamy by nemala byť väčšia ako je výška koreňového balu alebo koreňového systému stromu ( koreňový krčok). Ak je pôda veľmi ťažká treba uvažovať aj nad prípadnou drenážou. 

Začiatok výsadby: Zavlažovanie sa pri výsadbe vykonáva do otvorenej jamy. Pri zavlažovaní sa pôda nasycuje vodou postupne tak, aby sa minimalizoval vznik vzduchových priestorov, ale nedošlo k jej rozbahneniu. Odporúčaný objem zodpovedá jednej zavlažovanej dávke. Objem vody použitej na jednu zavlažovaciu dávku sa stanovuje v rozmedzí 100 – 120 % objemu koreňového balu.

Zemina pre zasýpanie: Najsypkejšou časťou, ktorú sme získali pri výkope zasýpame priestor pri koreňoch. Pri ťažkých a zhutnených pôdach môžete zem obohatiť o mienerálne alebo organické zložky, ktoré sa musia premiešať s pôvodnou zeminou. Priepustnosť v ťažkých pôdach môžeme zlepšiť pridaním piesku alebo minerálneho substrátu. 

Mykorhízne huby: odporúčam aplikovať do výsadbovej jamy a na koreňový bal mykorhízne huby, ktoré pomôžu stromu počas celého života: https://www.sekvoje.sk/p/symbivit-mykorhiza-750g/ Použite typ symbivit.

Mulčovanie: Vysadené stromy je vhodné mulčovať 80 – 100 mm hrubou vrstvou mulčovacieho materiálu, ktorý nesmie byť v priamom kontakte s kmeňom. 

Zavlažovanie: Je nutné vyhotovenie zavlažovacej misy na záver výsadby. Zavlažovacia dávka sa odvodzuje od objemu koreňového balu. Objem vody použitej na jednu zavlažovaciu dávku sa stanovuje v rozmedzí 100 – 120 % objemu koreňového balu.

Frekvenciu zavlažovania je nutné odvodiť od typu a vlastností pôdy (brať do úvahy aj mulč, ktorý udržuje vlhkosť v pôde). Minim. však Pri odrastených stromoch s balom sa uskutočňuje v intervale 7 – 14 dní počas prvého roka po výsadbe. V ďalších rokoch po výsadbe sa interval zavlažovania predlžuje o 100 % na každý ďalší rok po výsadbe. 

Hnojenie: Odporúčam použiť pomaly rozpustné hnojivá, ktoré budú dodávať živiny rovnomerne. Po 15. auguste je nevhodné používať hnojivá s obsahom dusíka väčším ako 5 %. 

 

Zdroj: https://www.isa-arbor.sk/wp-content/uploads/2022/01/21076.pdf