Sekvoje na Slovensku a v Česku

Miesta, kde sa nachádzajú Sekvojovce mamutie (45 lokalít)  a Sekvoje vždyzelené (3 lokality) na Slovensku a v Česku, viete nájsť na jednom z nasledujúcich tlačidiel

V prípade, že sa vám mapa nezobrazuje správne s lokalitami, prejdite na našu stránku priamo cez mobilný Google Chrome.

Sekvojovec mamutí Červený kameň
Sekvojovec mamutí Červený kameň

Červený kameň

Sekvojovec mamutí Červený kameň

Vysadená: v druhej polovici 19 stor.

Výška: 25 m

Priemer 2,1 m ; obvod: 6,6 m

Počet kusov: 1

Sekvojovec mamutí Cífer
Sekvojovec mamutí Cífer

Cífer

Sekvojovec mamutí Cífer

Vek: 150 rokov

Výška: 35.5 m

Priemer: 1,71 m ; obvod: 5,36 m

Počet kusov: 1

Sekvojovec mamutí Dolná krupá
Sekvojovec mamutí Dolná krupá

Dolná krupá

Sekvojovec mamutí Dolná krupá

Vek: 157 rokov ; vysadená v roku 1863

Výška: 39 m

Priemer: 1,78 m ; obvod:5,6 m

Počet kusov: 1

Sekvojovec mamutí Nitra
Sekvojovec mamutí Nitra

Nitra botanická záhrada

Sekvojovec mamutí Nitra

Vek: 30 rokov

Výška: x

Priemer: x ; obvod: x

Počet kusov: 4 vyskytuje sa tu dokonca aj sekvoja vždyzelená (sequoia sempervirens)

Mestský park Sihoť 1 ks 

Výška: 25m

Priemer: 0,64 m

Sekvojovec mamutí Arborétum mlyňany
Sekvojovec mamutí Arborétum mlyňany

Arborétum Mlyňany

Sekvojovec mamutí Arborétum Mlyňany

Vek: 100 rokov

Výška: 30 m

Priemer: 1,42 m ; obvod: 4,46 m

Počet kusov: celkovo 20. Staršie ako 100 rokov 2ks

Sekvojovec mamutí Nová Baňa
Sekvojovec mamutí Nová Baňa

Nová Baňa

Sekvojovec mamutí Nová Baňa

Časť hrádza: ulica pod sekvojou 1ks

Výška: 31,8 m  Vek: 124 rokov

Priemer: 1,8 m ; obvod: 5,66 m

Feriancov rígeľ: 1ks výška: 15,6 m 

priemer: 1,47 m 

Sekvoja Nová Baňa

Pútnické miesto Kohútovo 1ks. 

Výška: 38,5 m  Priemer: 1,38 m

Vysadená 1935

Sališisko pod Hájom 5ks

Výška: 28 m    Priemer: 1,65 m


Sekvojovec mamutí Voznica
Sekvojovec mamutí Voznica

Voznica

Sekvoja voznica

Vek: 115 rokov vysadená v roku 1905

Výška: 40 m

Obvod: 4,3 m, priemer: 1,37 m

v roku 1975 bola zapísaná v zozname "chránený prírodný výtvor

Sekvoje Banská Štiavnica
Sekvoje Banská Štiavnica

Banská Štiavnica

Sekvoje Banská Štiavnica

Vek: 143 rokov ; vysadené v roku 1877

Výška: 34,7 m

Sekvoja samostatne stojaca priemer: 2,03 m obvod: 6,4 m

Počet kusov: 11

Sekvojovec Banská Štiavnica

Náučný chodník Kysihýbeľ 

Výška: 49 m  Priemer: 1,76 m

Sekvojovec mamutí Kremnica
Sekvojovec mamutí Kremnica

Kremnica

Sekvojovec mamutí Kremnica

Vek: Vysadená v druhej polovici 19 stor.

Výška: 22 m

Priemer: 1,6 m ; obvod: 5 m

Počet kusov: 1

Sekvoja Banská Bystrica
Sekvoja Banská Bystrica

Banská Bystrica

Sekvoja Banská Bystrica

Vek: Vysadená okolo roku 1980

Výška: 20 m

Priemer: 1,11 m ; obvod: 3,5 m

Počet kusov: 1

Adresa: Sídlisko sásová, bytový dom Tatranská 15-17

Sekvoja Uzovský Šalgov
Sekvoja Uzovský Šalgov

Uzovský Šalgov

Sekvoja Uzovský Šalgov

Vek: 130 rokov

Výška: 20 m

Priemer: 1,39 m ; obvod: 4,37 m

Počet kusov: 1

Sekvoja Šemša
Sekvoja Šemša

Šemša

Sekvoja Šemša

Vek: Vysadená v druhej polovici 19 stor.

Výška: 32,8 m

Priemer: 1,74 m ; obvod: 5,45 m

Počet kusov: 1

Sekvoja Slanec
Sekvoja Slanec

Slanec

Sekvoja Slanec

Vek: 130 rokov; Vysadená okolo roku 1890

Výška: 25 m

Priemer: 1,6 m ; obvod: 5,03 m

Počet kusov: 1

Sekvojovec mamutí Jasov
Sekvojovec mamutí Jasov

Jasov

Sekvoja jasov

Vek: Vysadená v druhej polovici 19 stor.

Výška: 53,6 m

Priemer: 2,8 m ; obvod: 8,79 m

Počet kusov: 1

Sekvoja Kúpele Štós
Sekvoja Kúpele Štós

Kúpele Štós

Sekvoja kúpele Štós

Vek: Vysadená okolo roku x

Výška: x m

Priemer: 1,42 m ; obvod: 4,47

Počet kusov: 1