Časté otázky

"Na akom mieste môžem strom zasadiť"

Sekvojovce vo svojej domovine rastú v nadmorských výškach od 900 m. n. m. do 2100 m. n. m. Pre Slovensko to znamená, že Sekvojovec mamutí môžete zasadiť prakticky vo všetkých obývateľných lokalitách. Limitujúcim faktorom pri výsadbe bude výskyt dostatočnej vlahy v pôde po celý rok. Sekvojovce počas horúcich letných dní sú schopné vysať veľkú časť vlahy zo zeme a preto je nutné uvažovať o správnom umiestnení stromu. Po výsadbe a pri dlhých suchách si strom pre svoj rast a vitalitu vyžaduje dostatočné polievanie.

"Ako veľmi narastie za môjho života"

Mamutia sekvoja po dovŕšení troch rokov dokáže za optimálnych podmienok hrubnúť 2,5 cm za rok a rásť až 1 m ročne. Stromy majú potenciál rásť každý rok rýchlejšie. To z tohto druhu robí jeden z najrýchlejšie rastúcich ihličnanov na svete. Pri dodržaní rýchlosti hrubnutia môžete očakávať, že už v 10-tich rokoch bude mať kmeň stromu priemer 50 cm. V 30-tich rokoch môže strom dosiahnuť priemer 1,5 m a výšku 7 poschodového paneláku. Stromu sa dobre darí na slnečných miestach s dostatočnou vlahou v pôde, vďaka čomu rýchlo naberá na objeme a výške.

"Prečo moja sekvoja na zimu zhnedne"

Sekvojovce mladšie ako 5 rokov môžu so začiatkom zimného obdobia získať hnedú, bronzovú, fialovú farbu ihličia. Táto zmena je spôsobená výkyvom teplôt, ktoré sú spôsobené príchodom zimy. Zmena farby stromček nijako nepoškodzuje je to len jeho obranný mechanizmus v čase zimného obdobia. Príchod jari a zvýšenie teplôt stromček zaznamená a na prelome apríl-máj má strom späť svoju sýtu zelenú farbu a začína tlačiť nové prírastky.

"Ako ďaleko od seba ich mám zasadiť "

V prvom rade záleží za akým účelom ich sadíte. Ak chcete mať malý lesík, ktorý by mal spĺňať funkciu "živého plotu" odporúčame sadiť v rozpätí 2 m. Ak chceme stromy sadiť ako alej tak minimálne v 10- 15 m rozostupe. Neodporúčame stromy sadiť blízko domu, nie bližšie ako spomínaných 10-15 m. Ako stromy rastú boli by schopné poškodiť základy a potrubia.