Čo sú mykorhízne huby

Ako funguje vzťah húb s koreňmi?

Mykorhízne huby sú druh húb, ktoré vytvárajú symbiotický vzťah s koreňmi rastlín. Tento vzťah medzi rastlinou a hubou je obojstranne výhodný, pretože huba dostáva cukry od rastliny, čo častokrát môže byť až 20%, ktoré vyrobila počas fotosyntézy. Rastlina na oplátku dostáva od húb vodu a živiny, ako napríklad fosfor, dusík a draslík. Huba dokáže priviesť rastline/stromu spomínané látky aj z miest, kde sa samotný koreň nenachádza. Na 1 m koreňa stromu môže byť naviazaných 1 km hubových vlákien.huby v lese
Okrem živín dokážu huby prenášať aj signalizačné látky, ktorými sa stromy informujú o stave sveta okolo nich. Spoločenstvo húb tvorí pod zemou takzvané mycélium, čo je zhluk navzájom poprepájaných a popletených vlákien. Môžeme si ich predstaviť ako tenké vlasy, ktoré prestupujú a šíria sa pôdou. Podľa výskumov vyplýva, že 1 strom dokáže byť napojený až na 47 ďalších vďaka tejto sieti.

Staré stromy ako zdroj informácií

Najstaršie stromy, ktoré sa nachádzajú v lesnom spoločenstve tvoria takzvané "Uzlové stromy". Tieto uzly fungujú ako dátové uzly v našom modernom svete. Ak chcete poslať jednu informáciu, ďalej musí prejsť cez uzol, ktorý ju nasmeruje, kam má presne putovať. Rovnako tak funguje "lesný internet" pomocou húb. Ak chce strom komunikovať s iným, tieto informácie s veľkou pravdepodobnosťou poputujú práve cez tento uzlový strom, ktorý má najsilnejšie napojenie na mykorhíznu sieť.
stary strom-min
Tieto vzťahy dokonale fungujú v starých neporušených lesoch, kde mali stromy tisíce rokov na vyladenie tejto lesnej technológie. Výskumy ukazujú, že keď začneme rúbať v takto starých lesoch a vyťažíme aj staré stromy, ktoré poskytujú spomínané spojenia, tak už strata 1 takéhoto stromu môže lokálne spôsobiť 47% stratu spojenia medzi stromami.

Materské stromy

Najstaršie stromy častokrát zatieňujú zvyšný podrast pod nimi, čo môže viesť k tomu, že mladé stromčeky nemajú dostatok svetla, a teda aj minimum fotosyntézy. Ako je teda možné, že tieto stromy dokážu čakať a prežiť desiatky rokov v takto nehostinnom prostredí desiatky rokov?sekvoja impresionismus-min
Počas výskumu v Britskej Kolumbii (Kanada) vedci zistili, že materský strom dokáže pomocou mykorhíznych húb rozlíšiť vlastné a cudzie potomstvo, rovnako tak aj či sa jedná o rovnaký druh. Materské stromy posielajú živiny a oxid uhličitý mladým stromčekom, ktoré vďaka tomu dokážu prežiť. 

 Stromy spolu rozprávajú

Vďaka výskumom vieme, že stromy mykorhíznu sieť využívajú nielen na získavanie živín, ale aj na prenos informácií medzi sebou. Ak je napadnutá istá časť lesa napr. hmyzom, stromy dokážu poslať túto informáciu cez huby ostatným. Zvyšné stromy zareagujú tak, že začnú produkovať enzýmy, ktoré pomôžu sťažiť ich napadnutie. Rovnaká signalizácia funguje aj počas iných narušení ako je sucho alebo napadnutie zverou.

Využitie mykorhíznych húb pri výsadbe

Tieto huby zohrávajú dôležitú úlohu vo fungovaní ekosystémov tým, že zvyšujú absorpciu vody a živín rastlinami a zlepšujú ich odolnosť voči suchu, škodcom a chorobám. 

Keďže nami vysádzané stromy na pozemkoch nemajú materský strom, ktorý by ich vyživoval a pomohol im,je dobré, aby sme mu pomohli my s aplikáciou týchto húb na korene pri výsadbe.mykorhiza korene-min

Kde dokážem kúpiť mykorhízne huby? 

Ak by ste mali záujem začať využívať huby pri výsadbe, tak balenie mykorhíznych húb si môžete zakúpiť u nás na tomto odkaze:
Mykorhízne huby pre stromy.

Zdroje