Stromy ako klimatizácia

Chladenie stromov

Určite ste zažili ten pocit, keď ste počas leta vstúpili do lesa a prekvapilo Vás, ako tam je príjemne chladno. Stromy totiž dokážu chladiť svoje okolie nielen tieňom, ale aj aktívne vyparovaním vody. Ako sa to deje a akým výkonom nám pomáhajú schladiť naše ulice a záhrady, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Transpirácia

Jedná sa o ľudovo nazývané vyparovanie, ktoré sa deje skrz malé otvory v listoch (stomaty). Na 1mm2 sa môže nachádzať až 50-100 týchto prieduchov. Malé čiastočky vody sa skrz tieto prieduchy dostanú na povrch listu, a tým sa odparia. Toto vyparovanie sa deje počas fotosyntézy, kedy na prijatie jednej molekuly CO2 sa musia uvoľniť stovky molekúl H2O. Ak má strom dostatok vlahy, tak za jeden deň dokáže vypustiť viac než 100 L vody. Energia viazaná vo vodnej pare sa uvoľní pri skondenzovaní na vodu. Vyparením 1 L vody sa spotrebuje 0,7 kW energie, čo je hodnota (skupenského) tepla vody.

Chladiaci efekt stromu

Keďže vieme, koľko litrov vody vyparí strom, dokážeme vypočítať aj jeho chladiaci efekt. Vyparením 100 L vody sa spotrebuje 70 kW energie (100 * 0,7 = 70). Fascinujúce je pritom to, že strom pri chladení žiadnu energiu nevykladá a ani sa nikde neuvoľňuje teplo, ako je to napr. pri chladničkách alebo klimatizáciách. Na to, aby mohla chladnička chladiť, musí vedieť odviesť prebytočné teplo do okolia.
Sekvoja chladenie-min

Chladiaci výkon sekvoje

Dospelá Sekvoja vždyzelená dokáže v priebehu letného dňa vypariť až 1800 litrov vody. Jeden takýto strom teda dokáže chladiť "výkonom" 1260 kWh. Ak by sme chceli rovnakým výkonom chladiť naše okolie bežnou domácou klimatizáciou, ktorá má výkon 2,5 kW, tak by sme ich potrebovali v počte 504 ks.

To by predstavovalo pri cene 660€ /ks investíciu vo výške 332 640€ za 504ks klimatizácie.

Ak by sme brali do úvahy aj cenu energie 0,1€ za kWh, tak cena za 10h chladenia týchto klimatizácií by bola 1260€.
Pri vzatí do úvahy, že takýchto sekvojí v jednom lese sú stovky až tisícky, sa jedná o nepredstaviteľnú službu, ktorú tieto organizmy vykonávajú.
tru_tru_redwood_with_many_air_conditioners_on_the_trunk_cyperpu_3b33cf82-e7c2-498f-a6a5-f06a828bafb7-min

Naši najlepší spojenci

Od vyklíčenia až po zahynutie nám stromy poskytujú nenahraditeľnú službu, ktorú by sme ako ľudstvo nevedeli nijak nahradiť. Po celý svoj život strom odsáva CO2 z ovzdušia, vyrába kyslík, poskytuje potravu a miesto pre život. Pri uvedomení si koľko toho stromy pre nás robia, sa už nikdy nebudeme na tieto živé tvory pozerať rovnako.

 

Zdroje

https://www.parks.ca.gov/?page_id=24728
https://www.iklimatizacie.sk/samsung-ar35--ar09txhqasineu-ar09txhqasixeu/
https://www.zelenarchitektura.sk/2012/09/hlada-sa-dokonale-klimatizacne-zariadenie-alebo-co-dokaze-strom/