Sekvojovce a CO2

KOĽKO CO2 DOKÁŽE USKLADNIŤ SEKVOJOVEC MAMUTÍ ?

Súhrn članku

Hustota sekvojcového dreva: 480 kg/m3

Strom: General Sherman 

Uhlíková hmotnosť General Sherman: 392 462 kg

Za svoj život odstránil: 1 438, 892 ton CO2

Prípadné ušetrené emisie na 1 američana: 86,7 rokov

Prípadné ušetrené emisie na 1 slováka: 224,83 rokovg. sequoia foliage

Hustota sekvojcového dreva

Podľa materiálov Dew harvest bolo zistené, že u európskych sekvojí je hustota dreva 0,48g/cm3. Matematická hodnota pre túto premenu je 0,48 g/cm3 x 1 000 000 cm3/m3. Tento výsledok sa potom vynásobí 1 kg /1 000 g, čo zodpovedá 480 kg/m3.

Prepočet na General Sherman (najväčší strom na svete)

Podľa služby národného parku má sekvojovec Generál Sherman objem 1 486,6 metrov kubických. Na získanie celkovej hmotnosti tohto stromu vynásobíme 1486,6 m3 x 480 kg. To dáva generálovi Shermanovi celkovú hmotnosť 713 568 kg.sherman zima

Uhlík a Oxid uhličitý

Hmotnosť hmoty samozrejme nie je všetok uhlík - najmä kyslík, dusík a ďalšie prvky. Väčšina stromov obsahuje asi 50% hmotnosti uhlíka. Pretože však obrovské sekvoje majú viac jadra (odolnejšie drevo v strede kmeňa) ako belového dreva a jadro má o niečo vyšší obsah uhlíka, môže byť táto 50% hodnota pre sekvoje príliš nízka. Obrovské sekvoje obsahujú približne 55% uhlíka. Keď vynásobíme našu vypočítanú hmotnosť pre Generála Shermana 713 568 kg x 0,55, dostaneme uhlíkovú hmotnosť 392 462 kg.

Uhlík však nie je to isté ako oxid uhličitý. Oxid uhličitý má jeden atóm uhlíka a dva atómy kyslíka na molekulu. Stromy absorbujú uhlík, keď rastú, zatiaľ čo (väčšinou) emitujú kyslík. Atómová hmotnosť uhlíka je 12,001115, zatiaľ čo atómová hmotnosť kyslíka je 15,9994. Celková atómová hmotnosť CO2 je teda 43,999915. S trochou algebry vidíme, že keďže pomer oxidu uhličitého k uhlíku je 43,999915/12,001115 alebo 3,6663 jednotiek uhlíka v strome na každú jednotku oxidu uhličitého odstráneného z atmosféry.

Môžeme tak vynásobiť našu celkovú hmotnosť uhlíka, 392,462 ton, pomocou nášho konverzného faktora 3,6663, čím dostaneme 1 438, 892 ton CO2, ktorý odstránil sekvojovec obrovský General Sherman.sherman kresleny

General Sherman a oxid uhličitý

Podľa Holandskej agentúry pre hodnotenie životného prostredia Američania v roku 2013 priemerne vyprodukovali 16,6 metrických ton (alebo ton) oxidu uhličitého ročne. Pre Slovákov to predstavuje 6,4 ton ročne (per capita).

Keď vydelíme 1 438, 892 metrických ton oxidu uhličitého odstráneného Generálom Shermanom o 16,6 metrických ton, dostaneme 86,7 ton CO2. To je 86,7 rokov uhlíkových emisií zachytených v jednom strome! Toto číslo považujeme za také pôsobivé, že sme si niekoľkokrát skontrolovali matematiku. 

Pri rovnakej logike výpočtu sa vieme dopočítať prípadného ušetrenia Co2 na Slováka 224,83 ton CO2. To je 224,83 rokov


Ak aj vy by ste si chceli znížiť svoju uhlíkovú stopu takýmto spôsobom, tak na našom e-shope nájdete sadenice sekvojovca mamutieho.

Zdroje: