Prečo pestujeme zo semienok?

Pestovanie zo semien je dôležitý proces, ktorý pomáha obnovovať a udržiavať svetové lesy. Stromy zohrávajú dôležitú úlohu v životnom prostredí, pretože poskytujú kyslík, čistia vzduch a stabilizujú pôdu. Poskytujú tiež životné prostredie pre širokú škálu rastlín, živočíchov a mikroorganizmov.semienka

Jedným z hlavných dôvodov prečo pestujeme v našej škôlke stromy zo semien, je zabezpečenie genetickej rozmanitosti. Sadenice vypestované zo semienok budú mať jedinečné genetické vlastnosti, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa konkrétnemu prostrediu. Je to dôležité pre zachovanie zdravého a odolného lesného ekosystému, pretože rôzne genetické obmeny pomáhajú zabezpečiť, aby les dokázal prežiť a prispôsobiť sa rôznym environmentálnym výzvam, ako sú choroby, škodcovia a meniaca sa klíma.sadenice v kvetinaci

Ďalšou výhodou je, že ide o nákladovo efektívnu a udržateľnú metódu obnovy lesa. Okrem toho je pestovanie stromov spôsob ako zachovať dedičstvo konkrétnej oblasti. Získaním sadeníc zo semien sa zabezpečí, že pôvodné stromy budú naďalej prosperovať vo svojom prirodzenom prostredí, čím sa zachová genotyp daného okolia.IMG_2424

Na záver možno povedať, že pestovanie stromov zo semien je dôležitý proces, ktorý pomáha udržiavať zdravý a odolný lesný ekosystém, výhodou je nižšia nákladovosť a výkonnosť pri umelej obnove lesa a je to spôsob, ako zachovať dedičstvo danej oblasti. Je nevyhnutné, aby sme presadzovali a podporovali úsilie o zalesňovanie a pestovanie stromov zo semien je jedným zo spôsobov, ako také niečo dosiahnuť.