General Noble, najväčší vypílený strom v histórii

General Noble bol jeden z najväčších stromov, aký kedy na svete rástol. Jeho život však musel skončiť z dôvodu ľudskej ješitnosti a sebeckosti. Viac o príbehu tohto stromu sa dočítate v tomto článku

Ťaženie sekvojovcov

V 70. rokoch 19. storočia sa naplno spustilo ťaženie sekvojovcov mamutích. Do neprístupných hôr Sierra Nevady boli vybudované cesty a neskôr aj horská železnica, čo malo za dôsledok bezprecedentné pílenie lesov široko na okolí. Postupujúci vývoj a zdokonalenie parného stroja priniesol prostriedky a technológiu, vďaka čomu bolo možné si trúfnuť aj na väčšie a mohutnejšie sekvojovce.
Najväčšie ťaženie sa odohralo v oblasti Converse Basin, kde bola vypílená väčšina stromov za obdobie 26 rokov. Medzi nimi aj náš monarcha lesnej ríše. Viac o ťažení týchto stromov si môžete prečítať v našom článku: Ťaženie mamutích sekvojíSanger_Lumber_Company_New_Mill 1897-min

Hľadanie stromu

Blížiace sa 400. výročie objavenia Ameriky Kolumbom, prinieslo uskutočnenie svetovej výstavy Chicago Columbian Exposition pre rok 1893. Ministerstvo vnútra U.S.A sa rozhodlo, že na túto počesť bude vystavená mamutia sekvoja ako expozícia na výstave. Vtedajší minister generál John W. Noble vyslal niekoľko zamestnancov do Kalifornie, aby našli statný sekvojovec hodný tejto výstavy. Strom, ktorý objavili sa nachádzal na pozemkoch ťažiarskej spoločnosti Sanger Lumber Company, ktorá v tej dobe stavala železnicu priamo do hájov so sekvojovcami. Na počesť ministra vnútra bol objavený sekvojovec pomenovaný G. Noble, ktorý so svojimi rozmermi v tej dobe bol považovaný za najväčší strom na svete. Ak by dodnes stál, bol by to 5. najmohutnejší strom na planéte.General-Noble-a-giant-sequoia-tree-in-Converse-Basin-Grove-holdinghands-1892 public domain-min

Výrub dovtedy najväčšieho známeho stromu na svete

Práce na výrube stromu boli zahájené v auguste v roku 1892, pričom ako prvé bolo vyrobené lešenie, ktoré malo výšku 15m, kde sa začínala prvá sekcia rezu. Strom rúbalo 5 ľudí počas 2 týždňov. Počas rúbania prvej sekcie došlo k náhlemu pádu vrchnej časti stromu, ktorá zničila blízke lešenie a takmer zabila drevorubačov na mieste, ktorým sa však podarilo včas zoskočiť z lešenia a zachrániť si život.
Zostávajúca časť aj s pňom bola vydlabaná tak, že vznikol akoby dutý priestor v kmeni stromu, do ktorého bolo možné sa dostať. V čase vypílenia mal strom vek 3200 rokov, priemer 9,2m a výšku 91,4m. Ak si uvedomíme, že tento strom rástol cez 3200 rokov, tak v období, keď Cézar so svojimi légiami porazil Galov mal cez 1100 rokov. Podľa Guinessovej knihy rekordov je to najväčší potvrdený strom, aký ľudia v histórii vypílili.  General-Noble-a-giant-sequoia-tree-in-Converse-Basin-Grove-falling-1892 public domain-min

Spracovanie a prenos kmeňa

Po vypílení celého stromu boli vybrané časti narezané na 46 menších kúskov, pričom každý takýto kúsok mohol vážiť 4 tony. Všetky narezané časti boli odtiahnuté na jedenástich vozoch, pričom každý bol ťahaný šestnástimi mulicami. Po dovezení rozrezaného stromu bolo za potreby pristaviť 11 nákladných železničných vagónov, aby bolo možné strom naložiť a previesť cez celú Ameriku do Chicaga.
Dobové záznamy hovoria o tom, že cena za vypílenie, narezanie a prevoz mamutej sekvoje bola 15 000 $. Pri započítaní inflácie od roku 1892 do dnešných dní, tak táto cena v dnešných dňoch by bola 500 000 $.General-Noble-a-giant-sequoia-tree-in-Converse-Basin-Grove-loadingthewagon public domain-min

Výstava Chicago Columbian Exposition

V roku 1893 bol vystavený narezaný General Noble na svetovej výstave na počesť 400. výročia objavenia Ameriky. Zaujímavosťou je, že presne na tejto výstave bol Nikola Tesla poverený k osvetleniu tejto výstavy historicky prvýkrát so striedavým prúdom, ktorý rozsvietil viac ako 160 000 žiaroviek. Vďaka tomu aj naša spomínaná expozícia mohla byť osvetlená.
Opätovne sa však ukázalo, že ľudia nedokázali uveriť, že niečo takéto dokáže existovať, žiť a rásť. Strom tu dostal hanebnú prezývku " California Hoax".
Široká verejnosť nejavila pochybnosti o zachovanie krehkého ekosystému Ameriky, ba práveže naopak. Cítila, že veľkoryso obdarovaný národ prírodou a vzmáhajúcou sa veľmocou má právo počínať si ako uzná za vhodné. Ak Boh dal tieto zázračné stromy, človek by si nemal robiť žiadne pochybnosti o tom, či si s nimi robí čo chce.

Osud po výstave

Ukončenie výstavy znamenalo aj presun zvyšku stromu na nové miesto. Kmeň bol umiestnený pred ministerstvo poľnohospodárstva, kde z neho spravili podobizeň domu tak, že na vrch kmeňa umiestnili celú strechu. Takto zotrval na mieste až 40 rokov ako chradnúca atrakcia. Neskôr bol odstránený a zničený.

Chicago Stump

V súčasnosti stále môžete navštíviť a pozrieť si pozostatky pňa najväčšieho stromu, aký človek kedy vypílil. Peň, ktorý patrí stromu General Noble, bol pomenovaný Chicago Stump a nachádza sa v oblasti Converse Basin. Momentálne je peň 6m vysoký a 9m široký.General_Noble_Tree_-_Chicago_Stump autor_CC BY-SA 4.0-min
Foto zdroj: CC BY-SA 4.0

 

 
Zábery s kmeňom začínajú od 4min. 30s

Zdroje