Podmorské vládne zasadnutie

Pohltí Maldivy oceán?

Zasadnutie podmorského kabinetu v Maldivskej republike sa konalo s cieľom upozorniť na ničivé dôsledky zvyšovania hladiny morí a zmeny klímy na malé ostrovné štáty. Zasadnutie sa konalo v roku 2009, približne 6m pod vodou, aby symbolizovalo hrozbu, ktorú pre krajinu a jej obyvateľov predstavuje stúpajúca hladina mora.

Ako toto zasadnutie prebiehalo si môžete pozrieť v nasledujúcom videu

Maldivy sú nízko položený ostrovný štát v Indickom oceáne, sú jednou z najzraniteľnejších krajín na svete, pokiaľ ide o dôsledky zmeny klímy, keďže väčšina ich územia sa nachádza len jeden meter nad hladinou mora. Cieľom stretnutia bolo zvýšiť povedomie o naliehavosti klimatickej krízy a vyzvať medzinárodné spoločenstvo na prijatie opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov a riešenie základných príčin globálneho otepľovania.maldivy-min

Od spomínaného zasadnutia ubehlo už takmer 14 rokov, pričom hladina morí odvtedy stúpla o 5cm. Predpokladá sa, že Maldivy do roku 2050 prestanú byť na 80% obývateľné, pričom v roku 2100 dôjde k ich kompletnému zatopeniu

Tempo rastu hladiny morí

V priebehu 20. stor. priemerná hladina morí stúpala 1,5mm ročne. Koncom 90. rokov to už bolo 2,5mm. Od roku 2010 je to 3,9mm. Zo spomínaných meraní je jasný trend, že stúpajúca hladina má akcelerujúci trend.

Zdroje: