PRÍBEH SEKVOJÍ

História: Ihličnaté dreviny pod-čeľade Sequoideae boli kedysi rozšírené pozdĺž severnej pologule. V Severnej Amerike, Grónsku a na euroázijskom kontinente sa našli fosílne zvyšky rodu Sequoia až z jurského obdobia (z pred 240 až 210 miliónmi rokov), čo naznačuje, že aj tu boli obrovské sekvojové lesy.

Po dobách ľadových prežili iba 3 druhy z 11, ktoré dnes poznáme: Sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum) starší názov Sekvoja mamutia, Sekvoja vždyzelená (Sequoia sempervirens), tieto dva druhy sa vyskytujú v Kalifornii. Metasekvoja čínska ( Metasequoia glyptostroboides ) sa vyskytuje v oblastiach strednej Číny. 

Všetky druhy, ktoré vyhynuli: Sequoia affinis †, Sequoia chinensis †, Sequoia alongdorfii †, Sequoia dakotensis †, Sequoia magnifica †, Metasequoia foxii †, Metasequoia milleri †, Metasequoia occidentalis †


Objav sekvojovcov: Prvá známa písomná zmienka o obrovských stromoch v Kalifornii bola v roku 1833 po výprave lovcov. Zistilo sa to v denníku prieskumníka JK Leonarda; odkaz priamo nespomína žiadnu lokalitu, ale jeho cesta ho viedla cez Calaveras Grove . Tento objav nebol zverejnený. V roku 1850 John M. Wooster vyrezal svoje iniciály v kôre stromu v háji Calaveras, ale neprebehlo žiadne zverejnenie

Prvé isté a široko zdokumentované pozorovanie obrovských sekvojí sa uskutočnilo na jar v roku 1852. Lovec, ktorý prenasledoval medveďa v pohorí Sierra Nevada, vstúpil do lesov, ktoré sa v štátnom parku Calaveras v súčasnosti nazývajú "Severný háj" . Lovec, Augustus T. Dowd, nemohol uveriť jeho vlastným očiam, a keď prišiel do neďalekého banského tábora, nikto mu nechcel veriť, kým neuvideli sámi obrovské stromy. Stromy získali okamžitú popularitu a stali sa všeobecne známe verejnosti.

OBJAVENÉ V ROKU 1833

V nasledujúcich rokoch sa začali objavovať čoraz väčšie gigantické háje sekvojí. Treba povedať, že tieto lesy boli známe už niekoľko storočí miestnym indiánskym kmeňom

Mamutie stromy nazývali "wah-wo-nah", čo znamenalo "veľký strom". Indiánske kmene, ktoré žili pozdĺž rieky Tule, nazývali strom Toos-pung-ish, Hea-mi-withic .

Sekvoja, ktorú prvýkrát videl Augustus T. Dowd, bola pomenovaná " Strom objavov ". Po mnohých storočiach, kde sekvoja odolala búrkam a lesným požiarom, sa strom v roku 1852 stretol so západným človekom a o rok neskôr bol strom vyrúbaný ...

Piatim mužom to trvalo 22 dní a po spočítaní krúžkov stromu sa ukázalo, že tento strom mal 1300 rokov. Plocha pňa bola použitá ako tanečný parket ...

Drevo: Výnos zo sekvojového dreva bol minimálny a to z dôvodu nízkej kvality dreva. Pri páde sa strom často rozlámal na kúsky. Drevorubači sa tomu snažili, čo najviac vyhnúť tým, že kopali hlboké jarky a plnili ich konármi aby pád stlmili.

Mäkké a krehké drevo sa hlavne používalo na výrobu malých stĺpov určených pre použitie vo viniciach a nie ako stavebný materiál, pretože bolo príliš mäkké. Na stavebné účely sa v súčasnoti využíva drevo zo sekvoji vždyzelenej z dôvodu vysokej rozmerovej stability dreva.

Na mnohých z týchto miest, kde sa sekvoje ťažili sú drevené zvyšky stále viditeľné aj po viac ako 100 rokoch. Je to vďaka vysokému obsahu trieslovín v dreve, ktoré zabraňujú hnilobe.

VÝVOJ BOTANICKÉHO NÁZVU

Názov Sequoia: Prvotné plány boli pomenovať strom názvom "Washingtonia gigantea" na počesť prvého prezidenta USA. Prvý oficiálny popis druhu sa uskutočnil Britom Johnom Lindleyom v roku 1853, ktorý strom pomenoval "Wellingtonia gigantea" na počesť britského vojvodu z Wellingtonu Arthura Wellesleyho, ktorý porazil francúzskeho cisára Napoléona Bonaparta v belgickom Waterloo.

V skutočnosti bol názov "Wellingtonia" dokonca neplatný, pretože Wellingtonia sa už používala od roku 1840 pre rastlinu Wellingtonia arnottiana v rode Sabiaceae, ale v tom čase to nebolo známe. Mimochodom, Washingtonia by bola tiež neplatná, pretože sa už používala pre určitý rod paliem.

Hnev Američanov

Lindley sa dočkal protestov od amerických botanikov, ktorí boli pobúrení, že najväčší strom na svete bol pomenovaný po anglickom vojnovom hrdinovi a to botanikom, ktorý ho nikdy nevidel. Američania okamžite uverejnili množstvo rôznych mien, z ktorých žiadne nie je podľa súčasných pravidiel botanickej nomenklatúry legitímne.

Francúz Joseph Decaisne, ktorý v roku 1854 pomenoval tento druh ako Sequoia gigantea, nakoniec získalo uznanie aj britskými botanikmi.

Aby sa veci ešte viac skomplikovali, Sequoia gigantea tiež nebola legitímnym názvom, pretože Endlicher ho predtým používal na opis záhradníckej rozmanitosti Sekvoji vždyzelenej ( Sequoia sempervirens ) a tento problém sa uspokojivo nevyriešil až do príchodu Američana Johna T. Buchholza. Ten strom opísal ako Sequoiadendron v roku 1939. Tento názov pochádza z už opísaného rodu Sequoia a dendron ( δενδρον ), gréckeho slova pre "strom".

Od svojho objavu populárny v anglických záhradách: V druhej polovici 19. storočia bolo módne pre európskych pánov vysádzať takzvanú anglickú záhradu (nazývanú tiež záhradná krajina). Tieto záhrady, ovplyvnené romantizmom, boli záhradami, ktoré sa skladali zo zreteľne divých častí s kľukatými chodníkmi a s množstvom rastlinných druhov. U nás môžete takýto park so sekvojou nájsť v Topoľčiankach. Táto sekvoja robila spoločnosť aj prvému československému prezidentovi T. G. Masarykovi. 

Zdroj: https://www.monumentaltrees.com/en/trees/giantsequoia/history/ 

sekvoje.shop@gmail.com

+421 949 239 172