Symbivit (mykorhíza) 150g

1 aplikácia na celý život stromu
Čo su mykorhízne huby?

Mykorhízu si môžete predstaviť ako sieť podhubia, s ktorou korene stromu fungujú v symbiotickom vzťahu.
Prečo ich použiť?

Mykorhízne huby kolonizujú koreňový systém dreviny a rozšíria sa do pôdy. Vďaka symbiotickému vzťahu strom dodáva cukry hubám a huby naopak prinášajú živiny a vodu aj z miest, kde sa samotné korene nenachádzajú. Týmto spôsobom mykorhíza niekoľkonásobne zväčšuje dosah koreňov na živiny.

Vhodné pre: Sekvojovce, Tuje, okrasné dreviny, ovocné stromy...

Drevinu neviete predávkovať ani jej nijako ublížiť. 

Z vlastných skúseností odporúčame využiť pri každej výsadbe.


5,90 €

Návod na použitie