Sekvojovce mamutie a oheň

14.06.2021

História požiarov

Oheň je pre tieto stromy nevyhnutnou súčasťou života ako striedanie ročných období. Z letokruhových záznamov stromov, ktoré boli staré viac ako 2000 rokov vedci dokázali určiť frekvenciu požiarov, ktoré sa diali v histórii. Prízemné požiare sa vyskytovali pravidelne, každých 6-35 rokov. Toto pravidelné striedanie slabých požiarov bolo ovplyvnené najmä vlhkými a teplými obdobiami. Medzi najsuchšie obdobie s najčastejším výskytom lesných požiarov sa datuje v rokoch 800-1300 n.l. 

Sekvojovec mamutí a oheň
Sekvojovec mamutí a oheň

Nevyhnutný oheň

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že prízemný požiar les skôr poškodzuje ako mu pomáha. Opak je však pravdou. Vďaka požiarom v sekvojcových hájoch sa odstraňovala prebytočná vrstva mŕtveho materiálu, ktorá by pri väčšej akumulácii mohla spôsobiť masívny požiar. Zhorený nános ihličia a materiálu odkryl zem, pričom oheň odstránil aj okolitú rastlinnú konkurenciu. Sekvojovce vďaka hrubej ťažko horlavej kôre (niekdy až 0,6m) dokážu prežiť a využiť šancu na reprodukciu. Šišky tohto stromu sa pri teplom vzduchu z požiaru otvoria a vypadajú semienka, na odkrytú pôdu. Bez týchto udalostí by klíčenie a rast nových generácií bolo na minime. 

Požiar pri sekvojovci
Požiar pri sekvojovci

PRÍCHOD EURÓPANOV

Nové paradigma

Indiánski obyvatelia rozumeli zmyslu ohňa a jeho dôležitosti pre ekosystém. Sami zakladali tieto malé požiare a tým pomáhali reprodukcii veľkých stromov. Príchod Európanov všetko zmenil. Háje so sekvojovcami postupne obsadzovali stáda oviec spolu so svojimi pánmi. Noví obyvatelia vnímali oheň v lese ako hrozbu pre ich záujmy a hrozbu pre ich spôsob života. Ich snaha bola potlačiť akýkoľvek požiar. Od roku 1860 sa dá evidovať  pokles prirodzených alebo umelých požiarov.  To zapríčinilo pokles reprodukcie sekvojovcov na extrémne nízke čísla. Z neskorších štúdií sa zistilo, že sekvojovce od roku 500 p.n.l až do polocice 19 stor. zaznamenávali stabilný populačný rast. V 20tych rokoch 20. stor. došlo k masívnemu zlyhaniu reprodukcie týchto stromov.

Vyhorený sekvojovec
Vyhorený sekvojovec

Návrat ohňa

Kolabujúca reprodukcia nových generácii a vysoká akumulácia horľavých materiálov (ihličie, suché konáre...) vytvárali hrozbu pre ďalšie fungovanie ekosystému a predstavovali potenciálny základ pre masívny deštruktívny požiar. V roku 1967 prichádza k obratu manažovania sekvojových parkov, kde sa takmer po 100 rokoch vrátila koncepcia umelých požiarov. Sequoia a Kings Canyon boli prvými národnými parkami v Spojených štátoch zavádzajúce program riadenia požiarov, tzn. prirodzené zapaľovanie a predpísané spaľovanie. V súčanosti za prítomnosti požiarníkov a odborníkov prebiehaju pravidelné kontrolované požare, ktoré pomáhajú reprodukcii Mamutích sekvojí. 

Kontrolovaný požiar hasičmi
Kontrolovaný požiar hasičmi

Video ako funguje riadený požiar 

ZDROJE:

https://www.nps.gov/seki/learn/nature/giant-sequoias-and-fire.htm

https://www.researchgate.net/publication/260082993_Evolution_of_the_natural_fire_management_program_at_Sequoia_and_Kings_Canyon_National_Parks