Články sekvoje

Fire is an essential part of life for these trees as the seasons change. From the tree rings that were over 2,000 years old, scientists have been able to determine the frequency of fires that have occurred throughout history. Ground fires occurred regularly, every 6-35 years. This regular alternation of weak fires was mainly influenced by wet and...

Oheň je pre tieto stromy nevyhnutnou súčasťou života ako striedanie ročných období. Z letokruhových záznamov stromov, ktoré boli staré viac ako 2000 rokov vedci dokázali určiť frekvenciu požiarov, ktoré sa diali v histórii. Prízemné požiare sa vyskytovali pravidelne, každých 6-35 rokov. Toto pravidelné striedanie slabých požiarov bolo ovplyvnené...

Mali ste už tú možnosť a podarilo sa vám na vlastné oči vidieť najväčší strom sveta Generála Shermana v Sekvojovom národnom Parku? My sme zatiaľ takú možnosť nemali a často sme premýšľali ako asi musí naživo tento gigant vyzerať. Rozhodli sme sa, že si teda zhotovíme model prierezu jeho kmeňa v skutočnej veľkosti. Nasledujúce riadky budú...